WORKtest pro děti  |   Life balance – dorost

Poznejte psychické a fyzické limity vašeho dítěte

+ základ finanční gramotnosti

Běžná cena: 1200 Kč (ušetříte 10%)

Poznejte limity únavy vašeho dítěte, jak efektivně nakládá se svou energií a mnoho dalšího.

Díky WORKtestu zjistíte, co vaše dítě motivuje k podávání nejlepších výkonů, co jej rozptyluje a jaké faktory u něj vyvolávají stres. Objevíte limity, které omezují jeho potenciál a můžete na nich spolu postupně zapracovat.

Chci zjistit co dítě omezuje

Zjistíte jak velké ambice vaše dítě má, zda-li okolí nebrání využít jeho plný potenciál a spoustu dalšího.

Chci dítě motivovat

Zjistíte do jaké míry se vaše dítě dokáže samo motivovat k učení a zda-li maximálně využívá své schopnosti.

Chci dítě zbavit stresu

Zjistíte jestli má vaše dítě obavy z hodnocení, učitelů nebo zda-li jej nestresuje okolí jeho vrstevníků.

Jeden 15 minutový test vám ukáže jak probudit motivaci a zbořit psychické i fyzické limity vašeho dítěte

Na děti se kladou čím dál větší nároky. Co bylo výhodou kdysi, dnes je samozřejmostí. Na internetu najdete mnoho různých tipů a zaručených zlepšováků, jak předejít stresu a nastartovat motivaci dítěte, ať už při studiu nebo při jiných aktivitách. Žádný z nich ale není postavený na reálné teorii. Všechny tyto rady jsou jen subjektivním názorem blogerů a nemusí sedět psychice vašemu potomkovi.

Co kdybyste během 25 minut objevili slabé i silné stránky dítěte, dostali návod jak s nimi pracovat a znovu nastartovali jeho motivaci do studia a zbavili jej stresových faktorů?

WORKtest pracuje na podvědomé úrovni a výsledky nelze zkreslit

Každý z nás se vidí v lepším světle než je tomu doopravdy, a tak se stylizujeme do lepší osobnosti než skutečně jsme. Ve WORKtestu nečekejte dotazníkové otázky. Vybíráte si pouze obrazce, které vám připadají nejlepší a přiřazujete k nim asociace. Díky tomu jsou výsledky přesné a nelze je stylizovat!

Zjistěte jak je na tom vaše dítě po psychické stránce a zlepšete jeho koncentraci

Je vaše díte „střela“ a cokoliv jej rozptýlí? Dokáže se pod tlakem motivovat k lepším výsledkům nebo potřebuje mít pro maximální výkon klid a pohodu? WORKtest vám ukáže, jak nastartovat jeho energetický potenciál ke smysluplnému plnění úkolů.

Má tah na bránu nebo často odkládá své povinnosti?

Jak je na tom jeho energie? Musí se k učení a jiným aktivitám nutit? Dělá ostatní věci na maximum nebo k ničemu nemá vztah? Odkryjte jeho slabé stránky a začněte na nich pracovat.

WORKtestem prošly stovky dětí

0 %

dětí zlepšilo svou koncentraci na plnění daných úkolů

0 %

dětí zjistilo svá omezení, které jim brání využít jejich potenciál

0 %

dětí se o sobě vůbec nic nového nedozvědělo

WORKtest vás rozebere po všech stránkách

WORKtest vyvíjela více než 24 let přední psychometrička Eva Urbanová se svým týmem a testovala jej na stovkách dětí. Test neumožňuje stylizaci a vylepšování se a ukáže vám věci takové, jaké opravdu jsou. Právě v tom je jedinečný.

Běžný test

  • Dělaný na základě dotazů, na které dítě odpovídá nebo vybírá možnosti, jak by se rozhodlo
  • Problém zkreslení, kdy se dítě snaží stylizovat do osobnosti, kterou by chtělo být
  • Mají nižší vypovídající hodnotu

WORKtest

  • Pracuje na podvědomé úrovni.
  • Výsledky jsou přesné nad 85%
  • Zpracování testu zabere pouze do 25 minut času
  • Výsledky není možné zkreslit či ovlivnit​

BONUS ZDARMA

Osobní vysvětlení výsledku testu

Certifikovaný pracovník Nadace EU&FI vám bude plně k dispozici, aby vám pomohl maximálně pochopit výsledek testu a vše aplikovat do praxe.

ZLEPŠETE KONCENTRACI A ENERGII VAŠEHO DÍTĚTE

Zvyšte jeho potenciál při plnění úkolů a aktivit

Výsledky testu jsou vám k dispozici okamžitě i s detailním vysvětlením.

Prohlédněte si ukázky výsledku WORKtestu

Ambice (ctižádostivost)
61%
Stres (škodlivý stres)
80%
Koncentrace pozornosti
58%
Sebemotivace
67%
Obavy ze školy
72%
Energie fyzická (vitalita)
66%
Vytrvalost
55.5%

Pomocí WORKtestu vyřešíte snáze problém se správnou volbou navazujícího studia v ČR. Získáte výběr a selekci těch nejvhodnějších škol, které nejvíce odpovídají schopnostem a předpokladům vašeho dítěte pro jeho navazující studium.

Vaše cena: 480 Kč

Běžná cena: 1000 Kč

Osobně jsem člověk, který přes svoji velikou lásku a touhu po osobním rozvoji a sebepoznání dělal snad všechny možné dostupné testy osobnostních profilů, co vás vůbec mohou jen napadnout. Bohužel žádný z těchto testů mi o sobě neřekl tolik, co WORKtest Evy Urbanové.

Michal Rückel, MBA

Zakladatel Nadace EU&FI

Proč Nadace EU&FI vznikla?

Položili jsme si otázku, proč 90 % z nás nedělá v životě to, co vystuduje a proč naplno nevyužívá svůj skutečný potenciál. Je to tím, že školám nezbývá prostor pro rozvoj sebepoznání a talentů dětí, které jsou pro jejich profesní život klíčové. 

A tak ve spojení s Evou Urbanovou a Michalem Rückelem vznikla myšlenka založit nadaci, která bude pomáhat dětem i dospělým objevovat silné stránky a pracovat na jejich rozvoji, protože v tom je tajemství šťastného a úspěšného života.

Články Nadace EU&FI

Testy bez obav a s přidanou hodnotou

Testy bez obav a s přidanou hodnotou

Testy bez obav a s přidanou hodnotou Pravděpodobně většina z…
STUDENTI POZOR!

STUDENTI POZOR!

STUDENTI POZOR! Rozhodujete se, jakou si vybrat vysokou školu ke…
Už víš, kam na střední školu? Test napoví

Už víš, kam na střední školu? Test napoví

Už víš, kam na střední školu? Test napoví Po základce…