Kdo za nadací stojí

Michal Rückel, MBA

Výkonný ředitel Nadace EU&FI

Jsem zakladatelem Nadace EU&FI. Mojí největší životní vášní je sebepoznání, osobní rozvoj a touha po smysluplném životě, kterou chci jít příkladem nejen svým dětem, ale i všem lidem, kterým záleží na kvalitě jejich života.

Neustále jezdím po zajímavých seminářích, setkávám se s velkými učiteli a kouči tohoto světa a v případě, že mi některý opravdu pomůže zlepšit kvalitu mého života, neumím si jeho učení nechat jen sám pro sebe a organizuji prostřednictvím mé osobní stránky www.michalruckel.cz seminář nebo workshop pro širokou veřejnost.

Tuto organizačně pořadatelskou činnost dělám absolutně bez nároku na svůj vlastní honorář, dělám to proto, že mě to baví. Moje cesty za poznáním mě svedly dohromady s autorkou podvědomého testu osobnosti Evou Urbanovou, který na základě moderní psychodiagnostiky 21. století dokáže rozpoznat naše silné stránky a talenty, které jsou klíčové pro náš osobní rozvoj.

Proto, že jsem zároveň i spoluzakladatelem Finančního Institutu, který pomáhá lidem napříč celou ČR již několik let s finanční gramotností a pravidelně s radostí přispíváme na dobročinné účely, z naší činnosti přirozeně vyústila myšlenka založit nadaci, která posune naše společné snažení ve zlepšování kvality vzdělání našich dětí i dospělých na vyšší úroveň.

Mgr. Eva Urbanová

Psychometrik a autor Worktestu

Lidskými zdroji a aplikovanou psychologií se zabývá 25 let. Eva je autorkou unikátního online psychodiagnostického softwarového programu WORKtest. 

Má 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (marketing a management), více oborové studium na Masarykově univerzitě v Brně má ukončeno státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996.

„Svou profesní kariéru jsem věnovala vývoji softwaru, který bych dnes ráda předala nadaci. Poslání Nadace EU&FI vnímám jako vyústění mé dlouholeté práce. Jako cestu, která umožní využít WORKtest široké studující populaci a formuje jejich osobnost na základě potenciálu, vloh a talentu.

Zaručuje zdravý vývoj „dítěte v osobnost“ a nabídne jim možnosti růstu již od útlého věku až po dospělost. Poskytne dětem výběr správné školy a profese na základě jejich predispozic, umožní poznat jejich talent a umožní ho plnohodnotně využít. Spojení poznání potenciálu dětí a finanční gramotnosti vnímám jako jednu ze záruk spokojeného a naplněného života dítěte.“

Mgr. et Mgr. Ivana Rezková

Provozní ředitelka

Již od mládí můj profesní zájem směřoval k několika oborům. Zajímala jsem se o zdravotní vědy, pedagogiku a management.

I když se nevěnuji všem vystudovaným profesím, tak každou považuji za cennou životní zkušenost. Ať už šlo o studium na lékařské fakultě a několikaletou praxi porodní asistentky, nebo studium pedagogické fakulty, kde jsem vystudovala učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. Tato pedagogická praxe mi ukázala, jak nesmírně důležitý je u dětí výběr vhodné školy. Takové, která bude dítě bavit a umožní mu naplno využít a uplatnit jeho potenciál. V dalších letech jsem pokračovala ve studiu humanitních věd v oborech sociologie a andragogika se zaměřením na personální management a řízení lidských zdrojů. Tyto znalosti už desátým rokem rozvíjím v praxi.

Od roku 2013 působím ve společnosti Finanční Institut. Naší vizí je měnit lidské životy k lepšímu pomocí objevování a využívání vlastního potenciálu na maximum.

Jsem nadšená, že mám tu možnost stát na počátku vzniku Nadace EU&FI a podílet se jako člen správní rady na jejím chodu. WORKtest považuji za zcela unikátní a mimořádnou metodu psychodiagnostiky, kterou chceme díky založení a podpoře naší nadace rozšířit do škol k co největšímu počtu mladých lidí a zároveň díky finanční podpoře zajistit i jeho maximální možnou dostupnost.

Miloslav Stoklasa

Ředitel rozvoje certifikovaných pracovníků nadace

Když se zrodila myšlenka na založení Nadace Evy Urbanové ve spojení s Finančním Institutem za účelem pomáhání dětem při zvyšování jejich finanční gramotnosti a výběru budoucího povolání na základě WORKtestu, ihned jsem věděl, že bych rád tento projekt podpořil svými zkušenostmi v oblasti finančního vzdělávání.  

Již od roku 2007 se pohybuji ve složitém světě financí, kde se na mě obrací klienti s různými požadavky, které se týkají například výběru nejvýhodnější hypotéky, investování, vhodného spoření pro děti, pojištění atd. Spatřuji velkou důležitost v poslání umožnit dětem kvalitní vstup do jejich studijního a profesního života.

Bc. Evelína Hettnerová DiS.

Lektorka osobního rozvoje a finanční gramotnosti

Své úspěchy i neúspěchy děláme jen my sami. Největší bohatství = pochopit se, znát se, vyznat se v sobě, umět se sebou pracovat.

Spojila jsem se s Michalem Rückelem velkou náhodou. A protože vím, že náhody neexistují, bylo mi jasné, že nás čeká velký projekt a je pro mě čest být jeho součástí.

Uvědomuji si obrovský potenciál nejlepší země světa. České republiky. Jsem šťastná, že žiji právě zde. Usnadňovat dětem i dospělým pohled na svět financí, osvojit si dovednosti v oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje je mojí vášní a beru to jako nutnost. Důležitost těchto témat a způsob předávání dětem patří do základů zdravého vývoje jedince. 

Chce to změnu pohledu na své vnitřní bohatství. Chce to efektivním výsledky naší země. Své profesní zkušenosti v oblasti finanční gramotnosti jsem se rozhodla spojit s Nadací EU&FI a maximálně plnit její vizi.

Filip Žák

Kouč

Na cestě sebepoznání a rozvoje jsem zjistil, že chci pomáhat lidem růst a žít spokojený život. V tu chvíli se zrodila myšlenka být koučem. 

Absolvoval jsem tedy výcvik kouče u mezinárodní organizace (ICF) a začal lidem pomáhat na jejich cestě. Jsem přesvědčený, že základním stavebním kamenem spokojeného života a šťastného života je sebepoznání a nastavení mysli, který je potřeba položit již v raném věku. 

Když jsem se poprvé setkal s diagnostikou Worktest, věděl jsem, že je to velmi unikátní a efektivní cesta k sebepoznání. Sebepoznání je ale jen jedna strana mince. Druhou stranou mince je naše nastavení mysli, tedy jak se získanými informacemi naložím, jak z nich vytěžím maximum, jak je použiji v praxi, jak jimi obohatím své okolí…. Díky otázkám toho typu, které svým klientů dávám, dokáží informace získané pomocí Worktestu efektivně využít. 

Mou vizí je, že sebepoznání a nastavení mysli budou předměty vyučované na základní škole, že učitelé budou ovládat koučovací dovednosti a využívat je pro rozvoj studentů. Díky Nadaci EU&FI se tato vize začíná naplňovat.

Lucie Rückel

Koordinátor pro komunikaci se školami

Zajímají mě mezilidské vztahy a komunikace s lidmi. Mám velice ráda děti, člověk se od nich totiž naučí nejvíce. S manželem společně vychováváme tři děti a já vidím, jak moc je důležité prožívat spokojené dětství a mládí v rodině, která Vás podporuje. 

Z vlastní zkušenosti vím, jak moc je pro mladého člověka plného ideálů a očekávání náročné studovat školu, pro kterou se zkrátka nenarodil. Jsem velice ráda, že mohu být součástí projektu, který dětem umožní být na škole, která je bude bavit, a kde budou spokojené. Konec trápení na nevhodných školách. Ať má co nejvíce dětí úsměv na tváři!

Proč Nadace EU&FI vznikla?

Položili jsme si otázku, proč 90 % z nás nedělá v životě to, co vystuduje a proč naplno nevyužívá svůj skutečný potenciál. Je to tím, že školám nezbývá prostor pro rozvoj sebepoznání a talentů dětí, které jsou pro jejich profesní život klíčové. 

A tak ve spojení s Evou Urbanovou a Michalem Rückelem vznikla myšlenka založit nadaci, která bude pomáhat dětem i dospělým objevovat silné stránky a pracovat na jejich rozvoji, protože v tom je tajemství šťastného a úspěšného života.

Sleva pro ranní ptáčata

Rezervace do kurzu Šťastní a bohatí

Rezervujte si nezávazně místo. Na e-mail vám pošleme slevový poukaz 100 Kč. Dáme vám přednostně vědět, než kurz spustíme.

Kurz spouštíme 20. 3. 2021 ve 12:00.