O nadaci

Nadace Evy Urbanové a Finančního Institutu vznikla především pro podporu lepšího sebepoznání dětí základních škol, studentů SŠ/VŠ, ale i dospělých. Pomáháme nejen se správným výběrem navazujícího studia na základě talentů a silných stránek, ale i pořádáním osobnostně rozvojových seminářů, tvorbou online kurzu a poskytováním stipendií studentům, díky kterým mohou v životě snáze uspět a být šťastní.

Docilujeme toho propojením nadčasové a moderní psychodiagnostiky 21. století, vyvinuté prostřednictvím aplikované psychologie Evou Urbanovou a zapojením Finančního Institutu, který pomáhá dětem s finanční gramotností a s celkovým hospodařením s penězi.

Nadace rovněž organizuje vzdělávací semináře a osobnostně rozvojové workshopy s těmi největšími učiteli v ČR i zahraničí. Poskytuje také mentorink/koučink v rozvoji dětí i dospělých pro jejich lepší sebepoznání a finanční gramotnost.

Spolupracujte s námi

Pokud vám naše činnost přijde smysluplná a chtěli byste se v rámci nadace seberealizovat tím, že budete pomáhat dětem se sebepoznáním jejich talentů a silných stránek a v rámci toho přispívat i k osvětě finanční gramotnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Kdo za Nadací EU&FI stojí

Michal Rückel, MBA

Podnikatel, investor, mentor

Je zakladatelem Nadace EU&FI. Již více než 13 let se věnuje podnikání v oborech finance, energetika a reality. Jeho největší životní vášní je sebepoznání, osobní rozvoj a touha pomáhat ostatním lidem žít bohatý a harmonický život.

Mgr. Eva Urbanová

Psychometrik a autor Worktestu

Má 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (marketing a management), více oborové studium na Masarykově univerzitě v Brně ukončené státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996.

Proč Nadace EU&FI vznikla?

Položili jsme si otázku, proč 90 % z nás nedělá v životě to, co vystuduje, a proč naplno nevyužívá svůj skutečný potenciál. Je to tím, že školám nezbývá prostor pro rozvoj sebepoznání a talentů dětí, které jsou pro jejich profesní život klíčové. 

A tak ve spojení s Evou Urbanovou a Michalem Rückelem vznikla myšlenka založit nadaci, která bude pomáhat dětem i dospělým objevovat silné stránky a pracovat na jejich rozvoji, protože v tom je tajemství šťastného a úspěšného života.

Články Nadace EU&FI

Sleva pro ranní ptáčata

Rezervace do kurzu Šťastní a bohatí

Rezervujte si nezávazně místo. Na e-mail vám pošleme slevový poukaz 100 Kč. Dáme vám přednostně vědět, než kurz spustíme.

Kurz spouštíme 20. 3. 2021 ve 12:00.