Výzkum a vývoj

Samotný vývoj metody se datuje od roku 1994. Od počátku svého vývoje byl test, později software implementován do firemní praxe, a tím maximálně přizpůsobován potřebám a požadavkům klientů a uživatelů, od roku 2005 pak i pro oblast školní populace

Naše práce, přístupy a postupy byly a nadále jsou zákaznicky orientované a vstřícné. Nepostrádají odbornost, flexibilitu a profesionalitu. Psychodiagnostika a její výstupy maximálně uspokojují potřeby pracovního i veřejného trhu. 

V průběhu celého vývoje psychometriky WORKtest byly a jsou prováděny nejrůznější validizační studie pro standardizaci metody WORKtest. V níže popisném uvádíme souhrnný přehled podle jednotlivých let pro vybrané druhy studií a na dalších průběžně pracujeme. 

Energetické aspekty činnosti mládeže

(srovnávací analýza pracujících se studenty)

Soubor a metodika

Srovnávací analýza byla provedena na vzorku 758 probandů ve věku 21-26 let, systémem psychodiagnostiky WORKtest, která proběhla v letech 2008-2019.

Cílem srovnávací analýzy bylo zjistit, zda existují nějaké rozdíly, a pokud ano, tak jaké a v jakém rozsahu mezi srovnatelnou věkovou skupinou dospívající populace pracujících a studujících osob.

Srovnávací studie

Porovnali jsme dvě skupiny

  • studenti (N = 274)
  • skupinu pracující populace ve stejném věku jako studenti

Srovnávací analýza výsledků obou skupin byla provedena porovnáním průměrného percentilu t-testem v programu Statistica.

Mgr. Eva Urbanová

Psychometrik a autor Worktestu

Lidskými zdroji a aplikovanou psychologií se zabývá 25 let. Eva je autorkou unikátního online psychodiagnostického softwarového programu WORKtest. 

Má 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (marketing a management), více oborové studium na Masarykově univerzitě v Brně má ukončeno státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996.

„Svou profesní kariéru jsem věnovala vývoji softwaru, který bych dnes ráda předala nadaci. Poslání Nadace EU&FI vnímám jako vyústění mé dlouholeté práce. Jako cestu, která umožní využít WORKtest široké studující populaci a formuje jejich osobnost na základě potenciálu, vloh a talentu.

Zaručuje zdravý vývoj „dítěte v osobnost“ a nabídne jim možnosti růstu již od útlého věku až po dospělost. Poskytne dětem výběr správné školy a profese na základě jejich predispozic, umožní poznat jejich talent a umožní ho plnohodnotně využít. Spojení poznání potenciálu dětí a finanční gramotnosti vnímám jako jednu ze záruk spokojeného a naplněného života dítěte.“

Trocha statistiky

Michal Rückel, MBA

Podnikatel, investor, mentor

Podniká od svých 20 let. Ve 21 letech objevil svět financí a už o tři roky později se stal dolarovým milionářem. Ve 31 letech i přes to, že byl úspěšný v mnoha oborech došel k poznání, že život spojený pouze s hromaděním majteku ho nenaplňuje.

Mgr. Eva Urbanová

Psychometrik a autor Worktestu

Má 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), více oborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně ukončené státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996.

Články Nadace EU&FI

Sleva pro ranní ptáčata

Rezervace do kurzu Šťastní a bohatí

Rezervujte si nezávazně místo. Na e-mail vám pošleme slevový poukaz 100 Kč. Dáme vám přednostně vědět, než kurz spustíme.

Kurz spouštíme 20. 3. 2021 ve 12:00.