Jak se dají změnit životy ... podporou dětí

Článek, který vyšel v březnu 2020 v magazínu First Class. Dozvíte se v něm co děláme a jaké jsou naše plány pro zlepšení života těch nejdůležitějších osob … našich dětí. 

Mám pětadvacetiletou praxi v oboru lidských zdrojů, víceoborové studium na Masarykově univerzitě v Brně jsem ukončila státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky a jednou jsem si s Michalem Rückelem, podnikatelem, investorem a mentorem, který se třináct let věnuje financím, realitám a energetice, položila otázku: Proč 90 procent z nás nedělá v životě to, co vystuduje, a proč naplno nevyužívá skutečný potenciál? 

S Michalem, jehož životní vášní je sebepoznání, osobní rozvoj a touha pomáhat druhým vytvářet bohatý a harmonický život, jsme si odpověděli: Možná je to tím, že školám nezbývá prostor pro rozvoj sebepoznání a talentů dětí, které jsou pro jejich následný profesní život klíčové. 

Proto jsme založili, on jako investor a já jako dlouholetý psychodiagnostik, nadaci, která bude dětem i dospělým pomáhat objevovat jejich silné stránky a pracovat na jejich seberozvoji. Právě v tom totiž spatřujeme základní tajemství a podstatu šťastného a úspěšného života dětí a dospělých.

Naším nástrojem je WORKtest, produkt nadčasové a moderní psychodiagnostiky 21. století. WORKtest pomáhá dětem například v oblasti finanční gramotnosti a celkového hospodaření s penězi, ale také umožňuje vybrat si správnou školu na základě konkrétních schopností a vloh dítěte, a to již od pěti let věku. Z našeho průzkumu vyšlo najevo, že 87 procent dětí nemá jasno o tom, co chtějí po základní škole studovat.

Jenom 8 procent dětí tuší, jakým směrem se chtějí ubírat. Zbývajících 5 procent spíše spoléhá na rady rodičů, a to bez ohledu na vlastní schopnosti a vášně. Proto se WORKtest zaměřuje na potenciál dětí, jejich přirozené vlohy (talent), schopnosti, způsobilosti, myšlení, psychiku, dynamiku, motivaci, hodnotovou orientaci. 

Snaží se je nasměrovat na vhodnou kariéru a zdravý životní styl, naučit je opravdu se učit, neztrácet čas a efektivně se rozvíjet. Kromě jiného WORKtest odhalí zralost, gramotnost a poruchy čtení a kromě toho, že vybere nejvhodnější školu a kariéru, zkrátka životní směr, na základě individuální dispozice dítěte, i jeho rodiče navede na cestu účinné výchovy, podpory, motivace a zdravého životního růstu. 

Pro děti i rodiče je užitečné, že WORKtest poskytuje skutečně komplexní výstupy, takže měří progres a vývoj jedince v čase. Zatímco běžný test se vede na základě dotazů, na které dítě samo odpovídá, nebo si vybírá z možností, jak by se rozhodlo, WORKtest pracuje na podvědomé úrovni. 

To znamená, že výsledky není možné zkreslit či ovlivnit například snahou dítěte stylizovat se do nějaké vysněné osobnosti, kterou by chtělo být. A jsou tu i další rozdíly. Oproti běžnému testu a dotazníkům WORKtest vykazuje přesnost a pravdivost nad 85 procent, vzhledem k jeho zpracování pro studující populaci zabere tento projektivní test nejvýše 15 minut a výsledek je objektivní, reálný a neumožňuje nějaké vylepšování. 

Do 15 minut jsou zjevné křivky vnímání a pozornosti, identifikované vzorce chování, test reaguje na jednotlivé změny chování, a přitom je zaměřen na komplexitu jedince. Rodič se dozví, jaké cizí jazyky jsou pro jeho dítě nejvhodnější, získá doporučení na metody a návody, jak a kdy je pro dítě nejefektivnější se učit, pochopí jeho osobnostní profil. A dítě bude již od útlého věku motivováno k sebepoznání svých talentů, silných stránek a také finanční gramotnosti. 

Stane se mu to přirozeným. S nadací již objíždíme základní školy. Těší nás obrovský zájem o tento test, který může dětem pomoci poznat či určit životní hodnoty a objevit správný směr, vlastní přednosti.

Eva Urbanová

Docilujeme toho propojením nadčasové a moderní psychodiagnostiky 21 století, vyvinuté prostřednictvím aplikované psychologie Evou Urbanovou a zapojením Finančního Institutu, který pomáhá dětem s finanční gramotností a celkovém hospodaření s penězi.

Kdo stojí za unikátním testem?

Mgr. Eva Urbanová

Psychometrik a autor Worktestu

Tým tvoří psychologové se zaměřením na psychometriku a validizační studie, dále psychologové a poradci se zaměřením na lidské zdroje, statistiku nebo dopravní psychologii, také certifikovaní koučové se zaměřením na vztahy pracovní, partnerské i pro oblast školní populace a rovněž sportovní kouči a poradci. 

Samotný WORKtest je on-line psychodiagnostický softwarový program. Eva Urbanová, jeho autorka, využila dlouholetou praxi v oboru inženýringu lidských zdrojů. Propojila pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby v HR v oblasti měření potenciálu osobnosti pro firemní praxi a management lidských zdrojů. „Na začátku, v roce 1996, jsem si položila 5 otázek, na které jsem hledala odpověď: Jak najít nejvhodnější kandidáty do firem? 

Jak je udržet ve firmě? Jak snížit fluktuaci zaměstnanců na minimum a jaké faktory chování ji ovlivňují? Jak všechno propojit v jedno řešení? Jak dosáhnout komplexity, přehlednosti, jednoduchosti a přesnosti? V té době se začaly používat dotazníkové formy i pro pracovní oblast, avšak chyběl nástroj, který by poskytl jakékoli ucelené nástroje. 

Tím pádem vznikla potřeba jít cestou vývoje psychometriky, která by toto umožňovala a zároveň poskytovala nemožnost stylizace. Tak se začala psát éra vývoje aplikace WORKtest.“

Proč 90 % z nás nedělá v životě to, co vystuduje a proč naplno nevyužívá svůj skutečný potenciál?Pomáháme rozvíjet talenty a nadání jednotlivců.

Kontakt

Telefon: +420 732 127 494

Nerudova 198
Hradec Králové  500 02

Sleva pro ranní ptáčata

Rezervace do kurzu Šťastní a bohatí

Rezervujte si nezávazně místo. Na e-mail vám pošleme slevový poukaz 100 Kč. Dáme vám přednostně vědět, než kurz spustíme.

Kurz spouštíme 20. 3. 2021 ve 12:00.