Testy bez obav a s přidanou hodnotou

Pravděpodobně většina z nás si už prošla nějakým testem, a pokud ne, tak si jím zřejmě někdy projde. Ale není test jako test. A protože je nyní období výběru vysoké školy, nebo rozhodování se o tom, jaká střední škola bude pro vás v budoucnu nejvhodnější, zaměříme se na testování studentů. Testování jejich studijních předpokladů.

Jsme ve 21. století, a i psychotesty doznaly změn a začaly se zaměřovat i na takové oblasti jako je kariéra, vzdělání, předpokládané studijní předpoklady, volba budoucího povolání. Díky moderním technologiím navíc není nutné čekat, díky dlouhým objednacím termínům, na termíny otestování. Psychotesty je možné dělat v pohodlí domova on-line.

Na základní škole dochází k prvnímu hledání se, co se našeho budoucího povolání týká. Potřebujeme odhalit naše silné a slabé stránky, naší motivaci ke studiu a zjistit první preference. Pro žáky základních škol se doporučuje osobnostní psychodiagnostika a testy studijních předpokladů.

Koncem základní školy se již musíme začít rozhodovat o výběru střední školy. Otestování, před podáním přihlášky, je tedy více než vhodné. Správný výběr ovlivní budoucí úspěch. 

V tuto dobu jsou na místě otázky typu:

  • Jakou školu mám studovat?
  • Nebude ta škola na mě moc těžká?
  • Na co se chci připravovat?
  • Kam chci vlastně směřovat?

V tomto období je psychodiagnostika zaměřena především na volbu budoucího povolání. Výstupem je, mimo jiné, i selekce nejvhodnějších škol, které nejvíce odpovídají vašim schopnostem a předpokladům. 

A výběrem střední školy nebo školy učňovské řízení naší budoucí kariéry nekončí. 

Po ukončení střední školy jsou dvě možnosti. Ve vzdělávání nebudeme pokračovat a pravděpodobně se zapojíme do pracovního procesu. Nebo si dalším vzděláním na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole rozšíříme naše teoretické znalosti. 

Výběr té nejvhodnější VŠ je prováděn na základě vašich schopností a vloh. Správným výběrem vysoké školy podpoříte i výběr své budoucí profesní orientace. Kvalitní test vám ukáže věci takové, jaké jsou. I zde je součástí výstupu selekce nejvhodnějších škol, vč. M.B.A. škol. 

Studium je jednoduché, ale pouze pro připravené. Správný psychotest vám pomůže najít takový obor, takové zaměření, které vás bude bavit studovat. Studium bude potom bez stresu, nebudete demotivovaní a nebudete se muset biflovat věci, které v budoucnu pravděpodobně nevyužijete. Výběrem špatné školy, ve smyslu, pro vás nevhodné školy, vede pouze ke ztrátě mnoha let studiem, které v budoucnu ve své profesi nikdy nevyužijete. 

Važte si svého času a studujte jenom to, co dává smysl, to čemu odpovídají vaše vrozené schopnosti a dovednosti, nebo to, v čem se vaše osobnost dokáže zdokonalovat. Zvolte si studium, ať už střední nebo vysoké, školy s takovým oborem a zaměřením, které splní vaše budoucí očekávání. Jen díky analýze vašich studijních předpokladů uděláte to nejlepší rozhodnutí v období výběru ideální školy.

Pouze vhodně zvolené psychodiagnostické metody vám ukáží, jak naplno využijete a uplatníte v budoucnu váš potenciál hodnot na trhu práce, nebo při vašem studiu.

Docilujeme toho propojením nadčasové a moderní psychodiagnostiky 21 století, vyvinuté prostřednictvím aplikované psychologie Evou Urbanovou a zapojením Finančního Institutu, který pomáhá dětem s finanční gramotností a celkovém hospodaření s penězi.

Mgr. Eva Urbanová

Psychometrik a autor Worktestu

Lidskými zdroji a aplikovanou psychologií se zabývá 25 let. Eva je autorkou unikátního online psychodiagnostického softwarového programu WORKtest. 

Má 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), více oborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně ukončeno státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996.

Svou profesní kariéru jsem věnovala vývoji softwaru, který bych dnes ráda předala nadaci. Poslání Nadace EU&FI vnímám jako vyústění mé dlouholeté práce. Cestu, která umožní využít WORKtest pro širokou studující populaci a formovat jejich osobnost na základě potenciálu, vloh a talentu.

Zaručit zdravý vývoj „dítěte v osobnost“ a nabídnout jim možnosti růstu již od útlého věku až po dospělost. Poskytnout dětem výběr správné školy a profese na základě jejich predispozic, poznat jejich talent a umět ho plnohodnotně využít. Spojením poznání potenciálu dětí a finanční gramotnosti vnímám jako jednu ze záruk spokojeného a naplněného života dítěte.

Sleva pro ranní ptáčata

Rezervace do kurzu Šťastní a bohatí

Rezervujte si nezávazně místo. Na e-mail vám pošleme slevový poukaz 100 Kč. Dáme vám přednostně vědět, než kurz spustíme.

Kurz spouštíme 20. 3. 2021 ve 12:00.